Jak się odwołać od postanowień likwidacyjnych ubezpieczyciela? « Dobre Ubezpieczenie

Jak się odwołać od postanowień likwidacyjnych ubezpieczyciela?


Ubezpieczenie komunikacyjne to obowiązkowa rzecz w naszym kraju, dlatego też każdy musi takie posiadać. Jeśli nie dojdzie do żadnej szkody, kolizji i wypadku, to całe szczęście, ale nie zawsze się da od tego uchronić. Dlatego jeśli już taka sytuacja będzie miała miejsce i dojdzie już do procesu likwidacji szkody należy bardzo uważać, ponieważ zdarza się, że ubezpieczyciele zaniżają koszty szkody, aby wypłacić niższe odszkodowanie.
To nie jedyna praktyka ubezpieczycieli. Posuwają się także do tego, że nie chcą udostępnić poszkodowanym dokumentów, na podstawie których wydawane są odszkodowania. Osoba poszkodowana znajdująca się w takiej sytuacji musi wiedzieć, że ubezpieczyciel nie ma do takiego zachowania prawa, ponieważ jest jego obowiązkiem udostępnienie wszelkich dokumentów, na podstawie których ustala on wysokość odszkodowania. Jest to też ważne dla klientów pod jeszcze jednym względem. Dokumenty te są istotne do tego, aby można było złożyć pisemne odwołanie od postanowień odszkodowawczych ubezpieczyciela. Klient ma prawo się nie zgodzić co do tego, jaką podaje ubezpieczyciel wartość szkody oraz jakie przewiduje odszkodowanie do wypłaty. Takie możliwości daje klientowi prawo na mocy artykułów 354 i 355 kodeksu cywilnego. Zapisy te określają dokładnie, w jaki sposób ma zostać wykonane zobowiązanie, a wgląd w dokumenty potwierdzają przepisy art. 16 ust.4 o art..25 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 roku. Jeśli ubezpieczyciel odmawia wglądu do dokumentów, wtedy klient powinien zgłosić takie zajście Rzecznikowi Ubezpieczonych, który powinien zareagować i ponowić prośbę o wgląd, popierając w tym klienta.

Dotąd klienci wychodzili z założenia, że ubezpieczyciel jest na lepszej pozycji i walka z nim, to jak walka z wiatrakami. Jest to mylne wyobrażenie, ponieważ wiele się zmienia w naszej mentalności oraz coraz więcej staramy się wymagać od obsługi. Poza tym, spora konkurencja na rynku ubezpieczeń sprawia, że dzisiaj nie trzeba trzymać się jednego ubezpieczyciela, ale można swobodnie migrować pomiędzy nimi i szukać takiego, który będzie prowadził obsługę na wysokim poziomie. Dlatego też ubezpieczyciele zmieniają swoje podejście i starają się być bardziej elastyczni, jeśli jednak się im to nie udaje jest to znak, że trzeba skontaktować się z Rzecznikiem Ubezpieczonych.

Tagi: