Metlife Amplico – Twój Pakiet Ochronny « Dobre Ubezpieczenie

Metlife Amplico – Twój Pakiet Ochronny


Kompleksowy pakiet ochronny to podstawa do tego, aby posiadać odpowiednie ubezpieczenie na życie. Jeśli chce się naprawdę dobrze wybrać polisę ubezpieczeniową, to warto zapoznać się z ofertą Metlife Amplico, a szczególnie z Twoim Pakietem Ochronnym.

 

Oferta ubezpieczenia przygotowana przez zakład ubezpieczeń Metlife Amplico, to polisa dostępna aż w 6 wariantach, które uzależnione są od zakresu przysługujących świadczeń oraz różnią się pod względem wysokości składki. Twój Pakiet Ochronny to polisa stworzona z myślą o ubezpieczeniu całej rodziny przed następstwami zdarzeń losowych oraz na wypadek śmierci. Dzięki temu kompleksowemu pakietowi ubezpieczeń, najbliższa rodzina może zostać otoczona najlepszą opieką, w przypadku śmierci lub zachorowania na przewlekłą chorobę w przypadku zachorowania przez osobę ubezpieczoną. W tym ubezpieczeniu wsparcie otrzymają bliscy osoby ubezpieczonej w przypadku jej śmierci lub  zachorowania na poważną chorobę. Ubezpieczenie przewiduje również wypłatę środków finansowych w przypadku, gdy ubezpieczona osoba poważnie zachoruje i konieczne będzie finansowanie leczenia. Z tych środków można będzie zakupić leki, opłacić cały proces rekonwalescencji, a także te pieniądze mają służyć adaptacji do nowych warunków życia. W ubezpieczeniu Twój Pakiet Ochronny jest możliwość konkretnego wskazanie, którzy członkowie rodziny będą uposażeni do otrzymania odszkodowania. Osobami, które mogą zawrzeć takie ubezpieczenie są ci, którzy znajdują się w przedziale wiekowym od 18 do 55 roku. Wiek ten musi być osiągnięty w dniu zawarcia umowy. Niestety w Metlife Amplico ubezpieczyć się można na określony czas, ponieważ czas trwania ubezpieczenia nie będzie dłuższy niż moment, w którym ubezpieczony osiąga wiek 60 lat. Wybierając to ubezpieczenie trzeba również przygotować się na przedstawienie ubezpieczycielowi odpowiednich badań lekarskich, które mogą również zostać zlecone do wykonana w celu ustalenia aktualnego stanu zdrowia ubezpieczonego oraz obliczenia składki ubezpieczenia.

 

Wybierając polisę na życie – zawsze, niezależnie od tego, którego z ubezpieczycieli się wybierze, koniecznie trzeba zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy. To właśnie one regulują prawa i obowiązki obu stron umowy. OWU są również podstawowymi przepisami, które określają zasady postępowania w przypadku konfliktu z ubezpieczycielem. OWU zawiera też zasady wypłaty odszkodowania, jak i wiele innych istotnych zapisów, z którymi trzeba bardzo dobrze się zapoznać jeszcze przed podpisaniem umowy.

Tagi: