Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe « Dobre Ubezpieczenie

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe


Polskie prawo na niektóre grupy zawodowe nakłada obowiązek wykupienia specjalnego ubezpieczenia OC zawodowego. Objęte nim są te grupy zawodowe, które ponoszą w codziennej pracy dużą odpowiedzialność.

Ubezpieczenie zawodowe jest wymogiem stawianym przez polskiego ustawodawcę w przypadku następujących grup zawodowych: zarządców nieruchomości, adwokatów, brokerów, detektywów, doradców podatkowych, organizatorów imprez masowych, komorników sądowych, notariuszy, radców prawnych i innych zawodów, w których ponosi się odpowiedzialność cywilną w związku z wykonywanym zawodem. Warto o takim ubezpieczeniu pomyśleć, aby w przypadku niedopełnienia swoich obowiązków lub popełnionego błędu nie ponosić związanych z tym kar finansowych. W takiej sytuacji wypłatą odszkodowania zajmuje się firma ubezpieczeniowa, ale oczywiście wszystko odbywa się w zgodzie z postanowieniami umowy ubezpieczeniowej. Jej zakres jest w dużej mierze uzależnione od indywidualnych potrzeb danego pracownika i wymagań zawodowych. Warto taką umowę nabyć lub zadbać o to, aby pracodawca ją zawierają w naszym umieniu.

Ubezpieczenie OC zawodowe to bardzo dobre rozwiązanie, tym bardziej że nie należy do drogich. Warto z takiej umowy skorzystać, aby bez obaw wykonywać swoje czynności zawodowe. Na rynku ubezpieczeń znajduje się szeroka oferta takich ubezpieczeń zawodowych, więc bez problemu można znaleźć ofertę pasującą do swoich wymagań.

Tagi: