OC dla osób decyzyjnych w firmach « Dobre Ubezpieczenie

OC dla osób decyzyjnych w firmach


Codziennie podejmujemy liczne decyzje, a jeśli są to bardzo ważne decyzje związane z zarządzaniem spółką, powierzonym majątkiem lub po prostu podjęcie strategicznych działań, to warto ubezpieczyć się od ryzyka poniesienia niepowodzenia, czy też błędnie podjętej decyzji.

Tego typu ubezpieczenia są dostępne dla dyrektorów, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, zarządców przedsiębiorstw państwowych lub dla dyrektorów instytucji, nie posiadających osobowości prawnej. Ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby, których decyzje, pełnomocnictwa oraz kompetencje mają wpływ na całokształt działalności firmy. Natomiast przedmiotem ubezpieczenia są wszelkie szkody wyrządzone zarządzanej przez tą osobę spółce lub innym osobom trzecim, które powierzyły im pewne obowiązki. Każdy zakład ubezpieczeń stanowi swoje własne i indywidualne warunki ubezpieczenia, dlatego też należy szczególnie zwrócić uwagę na wyłączenia. Wśród nich jest np.: odmowa wypłaty odszkodowania, gdy udowodni się, że dana osoba działała świadomie i celowo na szkodę i w celu uzyskania odszkodowania, gdy umyślnie wyrządzono szkody, gdy ubezpieczony dopuści się do utraty dokumentów, gotówki lub papierów wartościowych. Dodatkowo pieniądze nie zostaną wypłacone, gdy szkoda powstanie w wyniku wyjawienia poufnych informacji, w procesach związanych z prywatyzacją spółki, przy ogłoszeniu postępowania upadłościowego spółki, czy gdy spółka ma do zapłaty kary pieniężne, grzywny sądowe lub ma wypłacić odszkodowanie w wyniku wszczętego postępowania karnego. To ubezpieczenie natomiast przewiduje pokrycie kosztów pracy rzeczoznawców, którzy będą powołani w celu ustalenia okoliczności powstania szkody i jej rozmiarów. U każdego ubezpieczyciela składka takiego ubezpieczenia jest ustalana w sposób indywidualny, ponieważ uzależniona jest ona od wielu różnorodnych czynników.

Ubezpieczenie to jest dostępne na rynku już od wielu lat, ale bardzo mało jest publikowanych informacji związanych z zainteresowaniem nim. Ubezpieczyciele nie chcą także upubliczniać ile odszkodowań wypłacili z tego tytułu. Może tu także chodzić o ochronę firm wykupujących tego typu ubezpieczenia, ale nie zmienia to faktu, że wszędzie tam gdzie podejmowane są znaczące decyzje, warto takie ubezpieczenie posiadać.

Tagi: