Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych « Dobre Ubezpieczenie

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych


Mało kto wie, że istnieje taka instytucja jak Polskie biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dopiero, gdy dojdzie do zdarzenia drogowego poza granicami Polski lub na terenie kraju, ale z udziałem obcokrajowca, dowiadujemy się jak załatwić wszystkie formalności i wtedy okazuje się, że musimy skorzystać z pomocy Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, czyli w skrócie PBUK jest organizacją, do której należy wybrać się wtedy, gdy chcemy wyrobić sobie Zieloną Kartę, jak również gdy chcemy zlikwidować szkodę wyrządzoną przez zagranicznych kierowców. Jednym słowem PBUK  to jednocześnie Biuro Narodowe, które stanowi naszą reprezentację w Systemie ubezpieczeń, także poza granicami naszego państwa. Zgodnie z wymogami stawianymi przez Rekomendację Genewską ONZ PBUK jest urzędem uznawanym przez nasz rząd, jak również posiada uprawnienia do podpisywania odpowiednich umów z innymi państwami w zakresie Zielonej Karty. Do najważniejszych zadań Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych należy wystawianie Zielonej Karty, jak również ubezpieczeń granicznych, które obowiązują w krajach EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i w Szwajcarii. Wszelkie dokumenty wystawione przez urząd PBUK są dokumentami obowiązującymi i respektowanymi we wszystkich zakładach ubezpieczeń. Do zadań dodatkowych PBUK należy także pełnienie funkcji organu odszkodowawczego, jak również instytucji udzielającej informacje związane z ubezpieczeniami zagranicznymi.

Z pewnością każdy, kto będzie się wybierał w podróż zagraniczną swoim własnym samochodem, będzie musiał skorzystać z pomocy Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. To właśnie tutaj można znaleźć informacje o konkretnych zagranicznych zakładach ubezpieczeń, w których swoje ubezpieczenia posiadają sprawcy wypadków. Instytucja ta również pełni funkcję reprezentanta w sprawach, gdy do zdarzenia doszło na terenie Polski z udziałem obcokrajowców. Działalność PBUK jest ważna i znacząca, choć nie życzymy nikomu, aby po powrocie z zagranicy musiał się kontaktować z PBUK.

Tagi: