Świadczenia ubezpieczycieli w pakietach podróżnych « Dobre Ubezpieczenie

Świadczenia ubezpieczycieli w pakietach podróżnych


Wakacje i podróżowanie mogą być czasem beztroskiego odpoczynku, wystarczy tylko dobrze je zaplanować. W pierwszej kolejności, każdy kto wybiera się na urlop za granicę, powinien bardzo dokładnie się do takiego wyjazdu przygotować, a przede wszystkim wykupić ubezpieczenie podróżne.

Jest ono obowiązkiem turysty, który chce uniknąć problemów podczas urlopu w razie wystąpienia nieprzewidzianych wydarzeń. Obecnie firmy ubezpieczeniowe oferują swoim klientom bardzo atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe, które zawierają wiele usług, pozwalających w razie wystąpienia choroby lub innego zdarzenia losowego otrzymać odpowiednią pomoc od firmy ubezpieczeniowej. Pakiet ubezpieczeń podróżnych to niejednokrotnie rozbudowany produkt ubezpieczeniowy. Najczęściej w jego zakres wchodzi pokrycie kosztów leczenie, usługi assistance, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie garażu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz co bardzo istotne koszty odwołania uczestnictwa w imprezie. Każda z tych usług jest bardzo ważna, ponieważ w połączeniu z innymi daje pełną ochronę i pomoc w razie niespodziewanych wydarzeń. Najważniejszym elementem podczas zawierania takiej umowy ubezpieczeniowej jest ustalenie wysokości kosztów leczenia, które pokryje w ramach polisy ubezpieczyciel. Jest to bardzo istotne, ponieważ jeśli kwota ta będzie zbyt mała, wtedy może okazać się, że powrót z wakacji oraz pobyt w szpitalu będzie trzeba opłacić praktycznie samodzielnie. Zawsze lepiej jest ustanawiać polisę na wyższe kwoty, aby nie doszło do sytuacji, że osoba poszkodowana musi ponieść koszt swojego leczenia lub udzielenia pierwszej pomocy. Gdy wyjeżdża się na wakacje za granicę warto także skorzystać z usługi assistance, w ramach której ubezpieczyciel organizuje pomoc medyczną. Wskazanie szpitala i lekarza udzielającego pomocy jest zadaniem ubezpieczyciela. Także w ramach polisy zostanie zorganizowany transport medyczny do jednostki ambulatoryjnej, jak również można dodatkowo wykupić opcję, w której zorganizowany będzie wcześniejszy powrót do kraju. Polisa pokrywa również koszty pobytu i transportu bliskiej osoby z rodziny dla osoby poszkodowanej, choć przeważnie pobyt ten jest opłacany tylko na kilka dni. W takim pakiecie assistance można również wykupić opcję, dzięki której będzie się miało zapewnioną pomoc prawną w przypadku, gdy podczas podróży ubezpieczony będzie miał konflikt z prawem. Także pakiet ten może okazać się przydatny, gdy dojdzie do kradzieży lub zgubienia dokumentów, kart kredytowych, biletów na transport powrotny i w wielu innych sytuacjach. W ramach tego pakietu koniecznie musi znaleźć się ubezpieczenie NNW, które dla podróżujących zagranicę powinno być ubezpieczeniem obowiązkowym. Bardzo przydatnym ubezpieczeniem na czas podróży jest ubezpieczenie bagażu, które zostanie wypłacone w razie jego kradzieży, zniszczenia w wyniku wypadku komunikacyjnego lub zniszczenia przez przewoźnika, a także w przypadku zaginięcia. Z pewnością nikt jadąc na wakacje nie chciałby pozostać bez swoich rzeczy osobistych, więc warto takie ubezpieczenie wykupić, aby w razie takiej sytuacji posiadać środki na zakup najpotrzebniejszych rzeczy. Bardzo przydatnym i często wykorzystywanym jest także ubezpieczenie od nagłego odwołania uczestnictwie w imprezie. Wiadomo, że wypadki losowe nie wybierają właściwych momentów, aby się wydarzyć tylko po prostu się stają. Dlatego też w razie nagłej choroby, szkody w mieniu, kradzieży lub innej przyczyny wymienionej w zakresie ubezpieczenia, nie będziemy mogli wziąć udziału w wykupionej wycieczce, wtedy ubezpieczyciel pokryje część kosztów poniesionych na zakup wycieczki. To ubezpieczenie obowiązuje także w przypadku, gdy podczas trwania wycieczki wystąpią opisane w polisie wydarzenia, wtedy też ubezpieczyciel ma obowiązek zorganizować i pokryć koszt powrotu do kraju.

Oczywiście wybierając się na wakacje zagraniczne warto posiadać taki pakiet ubezpieczeń podróżnych. Przed podpisaniem umowy na taką polisę warto dobrze zapoznać się ze wszystkimi warunkami umowy, dokładnie czytając OWU. To właśnie tutaj będą opisane sytuacje przy wystąpieniu których ubezpieczyciel będzie zobowiązany do udzielenia pomocy, jak również wyszczególnione będą zdarzenia, za które odpowiedzialności nie ponosi firma ubezpieczeniowa.

Tagi: