Ubezpiecz firmę i jej majątek w Link4 « Dobre Ubezpieczenie

Ubezpiecz firmę i jej majątek w Link4


Majątek jaki posiada firma również podlega ubezpieczeniu. Na rynku ubezpieczeń znajduje się wiele ofert polis ubezpieczeniowych, dzięki którym cały majątek firmy może podlegać ochronie. W razie wystąpienia nieprzewidzianych szkód, zostanie wypłacone odszkodowanie, umożliwiające odtworzenie stanu faktycznego sprzed zniszczeń. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, z którego powinien skorzystać każdy przedsiębiorca.

Na rynku firmowych ubezpieczeń znajduje się także szeroka oferta firmy Link4. Znana jest ona najbardziej z ubezpieczeń komunikacyjnych, ale oferuje również ubezpieczenia dla domu i dla firmy. Ubezpieczenie Link4 Firma umożliwia ubezpieczenie majątku, który znajduje się w jednym miejscu i w sumie razem jego wartość nie przekracza 10 mln zł. Ważnym warunkiem dla tego wariantu ubezpieczenia jest także wymóg, aby obroty roczne firmy nie przekraczały 15 mln zł. Ubezpieczenie Link4 Firma jest dość rozbudowane, ponieważ do standardowego ubezpieczenia można dołączyć dodatkowe zakresy ubezpieczeniowe. W podstawowym ubezpieczeniu zawiera się ubezpieczenie: od pożaru i innych zjawisk losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkiego ryzyka, odpowiedzialności cywilnej, środków obrotowych w transporcie oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Oprócz tego można skorzystać z usługi assistance oraz pomocy prawnej i z dworactwa podatkowego. Oprócz tego, jeśli firma zwiększa swoje obroty lub stany magazynowe sezonowo, można wybrać dodatkową opcję, jaką jest sezonowe ubezpieczenie zwiększonych stanów magazynowych lub gotówki w kasie. Dodatkowo Link4 Firma oferuje ubezpieczenie mienia na placu i narzędzi poza firmą, a w skład tego dokładnie wchodzi ubezpieczenie majątku znajdującego się poza firmą w czasie wykonywania usługi oraz ubezpieczenie zewnętrznych materiałów reklamowych.

Ubezpieczenie Link4 Firma jest ubezpieczeniem atrakcyjnym niezależnie od tego, czy chce z niego skorzystać bardzo małe lub średnie przedsiębiorstwo. Oferta ta należy do jednych z najbardziej obszernych, a przewiduje także wiele dodatkowych wariantów ubezpieczeniowych.

Tagi: