Ubezpieczenie dla aktywnych w Ergo Hestia « Dobre Ubezpieczenie

Ubezpieczenie dla aktywnych w Ergo Hestia


Ergo Hestia to firma ubezpieczeniowa znana na polskim rynku już od wielu lat, dzięki czemu cieszy się ona ogromną popularnością oraz zaufaniem wśród swoich klientów. Jako jeden z największych ubezpieczycieli w kraju oferuje bardzo obszerny zakres usług, ale szczególnie atrakcyjnymi wydają się być ubezpieczenia na życie.

 

Ergo Hestia posiada pakiet różnorodnych ubezpieczeń, które są przewidziane dla poszczególnych grup wiekowych oraz są dopasowane do specyfiki ich stylu życia. Wśród ubezpieczeń oferowanych przez Ergo Hestia bardzo atrakcyjnym produktem ubezpieczeniowym wydaje się być ubezpieczenie Altima – dla aktywnych. Jest to ubezpieczenie stworzone dla osób, które nie chcą wiązać się z firmą ubezpieczeniową na długi okres czasu, a wręcz przeciwnie. Altima to krótko trwające ubezpieczenie na życie, które kierowane jest szczególnie do osób aktywnych i bardzo często podróżujących. Nie jest to ubezpieczenie drogie, ponieważ jego roczna składka wynosi tylko 120 zł, a odszkodowanie jakie można otrzymać to kwota wynosząca aż 101 tysięcy złotych. Dużą zaletą tego ubezpieczenia jest to, że osoba ubezpieczająca się nie musi w zakładzie ubezpieczeń przedstawiać żadnych dokumentów, które będą zaświadczały jej aktualny stan zdrowia. Świadczenie pieniężne  z tytułu odszkodowania w tym ubezpieczeniu jest wypłacane, jeśli osoba ubezpieczona będzie uczestnikiem nieszczęśliwego wypadku, spowodowanego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Za dodatkową opłatą doliczaną do składki ubezpieczeniowej odszkodowanie będzie wypłacane, gdy to poszkodowany był kierowcą. Odszkodowanie będzie wypłacone osobie, która w zdarzeniu była przechodniem, pasażerem albo kierowcą samochodu (dodatkowa opłata). Ubezpieczenie Altima zawiera się na wypadek śmierci i tylko ona jest warunkiem jego wypłacenia. Ubezpieczenie to może zostać podpisane pomiędzy zakładem ubezpieczeń Ergo Hestia, a klientem – niezależnie od płci, ale będącym w przedziale wiekowym wynoszącym od 15 lat do 71. Zapoznając się z ofertą na ubezpieczenie Altima, koniecznie należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy, w których opisanych jest wiele sytuacji, w których, np.: ubezpieczenie nie zostanie wypłacone. Ubezpieczyciel zastrzega tutaj, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone, gdy osoba ubezpieczona, brała udział w zajęciach sportowych w zakresie sportów ekstremalnych oraz podczas przygotowania do nich. Dodatkowo jeśli ubezpieczony zginął podczas wyścigów lub podczas rajdów, to również nie zostanie wypłacone odszkodowanie. Warto sprawdzić, jakie jeszcze sytuacje opisane w OWU powodują, że w ich wyniku ubezpieczony nie otrzyma ubezpieczenia. Ważnym zapisem jest także ten, który mówi, że ubezpieczenie zostanie wypłacone ubezpieczonemu, jeśli do wypadku dojdzie w trakcie trwania umowy oraz jego skutki spowodują śmierć w okresie wynoszącym 180 dni, liczonych od daty wypadku. Jeśli po odszkodowanie zgłasza się członek rodziny ubezpieczonego, to wtedy konieczne jest przedstawienie firmie ubezpieczającej szeregu dokumentów, wśród których jest m.in.: skrócony odpis aktu zgonu ubezpieczonej osoby, karta zgonu z podaną przyczyną, dokumentacją dotyczącą wypadku oraz własny dokument tożsamości.

 

Ubezpieczenie to posiada wysoką sumę gwarancji, dlatego też należy do atrakcyjnych ofert wśród ubezpieczeń. Zainteresowane nim osoby muszą koniecznie zapoznać się z OWU dołączonymi do umowy ubezpieczeniowej, w których znajdują się wszystkie najważniejsze informacje związane z warunkami wypłaty ubezpieczenia. Bez bardzo dokładnego zapoznania się z tym dokumentem lepiej nie podpisywać umowy z ubezpieczycielem, ponieważ trudno wtedy mówić o znajomości oferty i warunków ubezpieczenia.

Tagi: